Writing is sorting out the mess of life

Duben 2011

Ještě za neboštíka Aloise..

22. dubna 2011 v 22:31 Nesmyslnosti mého mládí
S přibývajícím věkem sleduji jak ztrácím duše mi spřízněné.. se stejnými názory, stejnými úsudky... Zjišťuji, že zmizeli zcela z povrchu zemského. tím, že se lidé mění.. od samotných základů, i já se měním.