Writing is sorting out the mess of life

Červen 2010

Na šedém kameni byla vyryta písmena B, A, F :D

29. června 2010 v 0:02 Sbírka básňí Kukuřica :D
Po noční obloze plavilo se spoustu rozlišných barev
při pohledu na ně do očí bil mě lehce vánek
jakoby mi šepce vyprávěl, že končí můj spánek.
Náhle všechny barvy zhasly a já byla ztracená
jako malá touha, která bývá osudem zhacená.
Tichu jakoby před bouří se oči silně zamhouří.
Najednou křik rvouc mi uši do mě sprostě buší
Zastavím se...